Mögelsanering

Även om man inte alltid kan se mögel skall man ha i åtanke att symptom som ofta uppkommer vid kontakt med mögel, som bland annat nästäppa, astmatiska besvär, trötthet, hosta och yrsel. Då kan det vara extra bra att vara uppmärksam och kolla igenom sitt hem extra noga efter spår av mögel.

Vissa mögelsorter kan producera gifter (toxiner) som främst sprids via luften och kan vara giftiga att andas in och som även kan påverka immunförsvaret.

Vid synligt mögel bör det verkligen göras en mögelsanering.

Hur uppkommer mögel?

Det brukar visa sig att där det är dålig ventilation och/eller högre luftfuktighet med bristande fuktskydd. Har det gått så långt att man kan se möglet, oftast i form av bubblor på ex. mattor, tak eller tapeter. Kan vara missfärgade ytor och fuktfläckar.

Var är risken störst för mögel?

  • Källare, kan man ofta om man inte ser något tydligt tecken på mögel känna det på en stark doft, annars brukar det visa sig som missfärgningar.
  • Badrum, här kan man se det på att en plastmatta bubblar sig, missfärgningar på fogen, kakel/klinker som lossnar helt eller delvis.
  • Köket, kolla noggrant vid fogar, och under diskbänken där fuktskador brukar uppkomma. Kolla även så inga vattenledningar till ex diskmaskin läcker då detta, om det fortskrider under en längre period kan få så illa utfall att hela köket måste renoveras.
  • Vinden, kan komma via att det varit nederbörd och kommer då utifrån. Eller så kan det vara varm inneluft som har kondenserat mot det kyligare taket.
  • Krypgrunden, uppkommer oftast i samband med sommarmånaderna, när marken är kallare än det uppvärmda huset då bildats det en kondens p.g.a. mötet mellan kall och varm luft.

Svartmögel

Svartmögel (ett samlingsnamn för flera mögelsorter som ex. Cladosporium, Alternaria, Aspergillus) Brukar uppkomma vanligtvis i badrum och kök. Svartmögel är giftigt för oss människor då det utger sporer som är farliga för människan att andas in.

Även om du som privatperson kan köpa saneringsvätskor för att få bort det på ytan kvarstår ju fortfarande orsaken och sporerna i luften finns kvar. Därför bör man även använda en luftrenare för att rena luften.

Svartmögel kan även ge kroniska andningsproblem om man har otur. För en person som redan har astma kan svartmögel ge ännu mer komplikationer.

M.O Ställning AB sanerar med metoden ozon — kemi

Detta är en kemisk behandling som tar bort det befintliga möglet som uppkommit. Men det räcker inte, och vi ger oss inte där. Utan vi gräver djupare och tar reda på orsaken till möglet så vi får se om det är något vi kan hjälpa dig med och vad felet är.

Glöm inte att kolla om din hemförsäkring eller villaförsäkring täcker din fuktskada eller mögelskada. I vissa fall kan det vara så att huset/byggnaden är felaktigt byggd och därför uppstår mögel. Då får man kontakta byggfirman som utförde jobbet alternativt hyresvärden eller bostadsrättsföreningen och diskutera sin ersättning därifrån.